DOJO PRAHA

Roční členské příspěvky:

Celoroční platba: 20,- Eur,    platba od 1.srpna roku: 9,- Eur 

 

Poplatky za zkoušky kyu:

Podle: Príloha TP č.7. - Cenník členských poplatkov za STV Kyu - schválený VZ SAA 22.2.2009 v Trnave

6.kyu 5,- Eur 
5.kyu 10,- Eur 
4.kyu 15,- Eur 
3.kyu 20,- Eur 
2.kyu 25,- Eur 
1.kyu 30,- Eur 

 

Poplatky za zkoušky Dan:

Podle: Príloha TP č.8. - Cenník členských poplatkov za STV Dan - schválený VZ SAA 26.2.2005 v Pezinku

1.Dan 11000,- JPY + 3000,-(*) JPY = 14000,- JPY
2.Dan 10000,- JPY + 3000,-(*) JPY = 13000,- JPY
3.Dan 15000,- JPY + 3000,-(*) JPY = 18000,- JPY
4.Dan 20000,- JPY + 3000,-(*) JPY = 23000,- JPY

(*) Ceny dle Aikikai Hombu Dojo Tokyo + manipulačný poplatek